Pasja po godzinach

Kiedy w godzinach pracy potencjał kreatywności nie zostaje w pełni wykorzystany, naturalnym wydaje się chęć realizacji w innych obszarach związanych z kreacją i formowaniem nowych celów.

Poniżej kilka przykładów abstrakcyjnych obrazów akrylowych, realizowanych w ramach multidyscyplinarnego rozwoju inwencji oraz urozmaicenia wachlarza działań projektowych.

A 007

Obraz abstrakcyjny wykonany farbami akrylowymi na podobraziu wełnianym w formacie 100cm x 70cm.

A 006

Obraz abstrakcyjny wykonany farbami akrylowymi na podobraziu wełnianym w formacie 120cm x 80cm.

A 005

Obraz abstrakcyjny wykonany farbami akrylowymi na podobraziu wełnianym w formacie 100cm x 70cm.

A 004

Obraz abstrakcyjny wykonany farbami akrylowymi na podobraziu wełnianym w formacie 60cm x 80cm.

A 003

Obraz abstrakcyjny wykonany farbami akrylowymi na podobraziu wełnianym w formacie 60cm x 80cm.

A 002

Obraz abstrakcyjny wykonany farbami akrylowymi na podobraziu wełnianym w formacie 100cm x 70cm.

.

.

.